• Vitajte na stránke našej Materskej školy
     • Zber jedlých olejov a tukov

      Oleje zbierame aj u nás!

      Stačí doniesť použitý olej v uzatvorenej plastovej nádobe a vhodiť ho oranžovo-čiernej nádoby pri vstupe do budovy školy.

      Ušetríme spolu prírodu a odľahčíme kanalizačné siete.

      Najbližší dátum zberu: streda, 19. októbra 2022

      Dátum zberu:

      16.11.2022

      14.12.2022

      11.01.2023

     • Projekt spoločnosti DAFFER

      Naša materská škola sa zapojila do projektu spoločnosti Daffer, čo je internetový obchod so školskými pomôckami za veľmi výhodné ceny. A preto by sme Vás chceli oboznámiť s možnosťou darovať našej škôlke 1% z Vášho nákupu na internetovom obchode www.daffer.sk. Za každý bod, ktorým prispejete svojim nákupom bude naša MŠ vďačná.

     • Stravné - predškoláci

      Pekný deň rodičia,,

      Táto správa je pre deti predškolského veku:viem, že je to príliš veľa informácií na začiatok školského roka, ale nakoľko pravdepodobne vznikol informačný šum čo sa týka poplatkov za stravovanie musím Vám objasniť túto informáciu.Po minulé roky štát dotoval prípravkárom stravu, teda rodičia dostávali príspevok vo výške 1,20 na stravnú jednotku. Minulý rok na základe zvýšenia daňového bonusu príspevok poskytli súbežne s týmto bonusom len do dovŕšenia šiesteho roku a prispievali 1,30. Tieto príspevky deti mali len keď sa zúčastnili vyučovacie procesu.Nakoľko tento rok sa opäť zvyšoval daňový bonus tak podmienky na poskytnutie príspevku na stravovanie sa opäť zmenili a to tak, že sa dá poberať buď jeden príspevok a to daňový bonus, alebo druhý príspevok a to je 1,30€ na každý deň kedy sa dieťa zúčastní vyučovacieho procesu.Čiže nie je možný súbeh týchto dvoch príspevk

     • OZNAM

      Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Turgenevova 7, Košice v školskom roku 2022/2023

      Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Turgenevova 7, Košice v školskom roku 2022/2023 bude v kancelárii riaditeľa materskej školy Turgenevova 7, Košice nasledovne:


      Dňa: 02.05. 2022 pondelok v čase od 07.00 do 11.30 hod.