Navigácia

OZNAM

OZNAM

 • Materská škola Turgenevova 7
  Turgenevova 7, 040 01 Košice
  ______________________________________________________________________________________
  OZNAM
  Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Turgenevova 7, Košice v školskom roku 2018/2019 bude od 02. do 04. mája 2018 v kancelárii riaditeľa materskej škole Turgenevova 7, Košice
  Dňa: 02.05. 2018 v čase od 07.00 do 11.30 hod.
  03.05. 2018 v čase od 12.30 do 16.30 hod.
  04.05. 2018 v čase od 07.00 do 11.30 hod.
  Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Turgenevova 7, Košice Elokovaného pracoviska Lorinčík 15, Košice v školskom roku 2018/2019 bude od 02. do 04. mája 2018 v kancelárii riaditeľa materskej školy v Elokovanom pracovisku Lorinčík 15, Košice
  Dňa: 02.05. 2018 v čase od 13.00 do 16.15 hod.
  03.05. 2018 v čase od 07.00 do 11.00 hod.
  04.05. 2018 v čase od 13.00 do 16.00 hod.
  Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy Turgenevova 7, Košice Elokovaného pracoviska Lorinčík 15, Košice v školskom roku 2018/2019 môžu rodičia podať aj v mieste sídla Materskej školy Turgenevova 7, Košice v určenom termíne a čase.
  Podmienky prijatia:
   Písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyja

"Svetový deň mlieka" 16.5.2017

Novinky

Kontakt

 • Materská škola Turgenevova 7
  Turgenevova 7, 040 01 Košice

  Elokované pracovisko Lorinčík 15
 • ŠJ +421 x 0556788700
  MŠ +421x 0556788570
  Elokované pracovisko Lorinčík 15
  MŠ/ŠJ 055/7289161