Navigácia

NOVINKY

 • 01.07.2018 - 31.08.2018

  Vážený rodičia,

  Z dôvodu STAVEBNÝCH ÚPRAV v objekte Materskej školy Turgenevova 7 Košice, so súhlasom zriaďovateľa materskej školy v čase od 01.07.2018-31.08.2018 bude PRERUŠENÁ PREVÁDZKA Materskej školy Turgenevova 7, Košice.

  V uvedenom termíne môžu deti navštevovať materské školy nasledovne:

  02.07.2018-27.07.2018 Materská škola Miškovecká 20, Košice

  30.07.2018-31.08.2018 Materská škola Paláriková 22, Košice

  Elokované pracovisko Masarykova 19/A Košice

 • Ochrana osobných údajov GDPR

  Vážený rodičia na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ktorý platí od 25.05.2018 máme ako prevádzkovateľ POVINNOSŤ informovať všetky minulé, súčasné, ale aj budúce dotknuté osoby, o ktorých sme spracúvali, spracúvame alebo plánujeme spracúvať osobné údaje o tom, ako spracúvame osobné údaje, na aký účel, na akú dobu, komu ich poskytujeme a podobne. Preto si Vás dovoľujeme informovať, že „Zásady ochrany osobných údajov“ v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 • 15. máj 2018

  Dňa 15. mája 2018 budú mať základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice Spoločný jedálny lístok pri príležitosti Svetového dňa mlieka.

  „Svetový deň mlieka“ sa oslavuje každoročne tretí májový utorok. Pripomínanie mimoriadnej biologickej hodnoty mlieka a mliečnych výrobkov a opodstatnenosti ich konzumácie každý deň v záujme udržania a upevnenia zdravia človeka je hlavným zmyslom tohto dňa. Poukázať na význam mlieka a zdôrazniť jeho mimoriadne nutričné vlastnosti vo výžive človeka sa rozhodli lekári a odborníci na výživu už v roku 1957 na konferencii o výžive vo švajčiarskom Interlakene.

 • V záložke Školská jedáleň je pridaná nová podzáložka na ktorej budeme pravidelne uverejňovať recepty z našej školskej kuchyne, ktoré mali u detičiek najväčší uspech aby ste si ich mohli pripraviť aj u Vás doma.

  Recepty si môžete pozrieť prípadne stiahnuť na nasledovnom odkaze:

 • V kalendárnom roku 2018 neprebehla registrácia darovania 2% dane, z tohto dôvodu Váš príspevok môžte darovať iným organizáciám. Ďakujeme

Novinky

Kontakt

 • Materská škola Turgenevova 7
  Turgenevova 7, 040 01 Košice

  Elokované pracovisko Lorinčík 15
 • ŠJ +421 x 0556788700
  MŠ +421x 0556788570
  Elokované pracovisko Lorinčík 15
  MŠ/ŠJ 055/7289161