• Vitajte na stránke našej Materskej školy
     • OZNAM

      Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

      Vážení rodičia,

      konzultácie po absolvovaní depistáže alebo ohľadom iného poradenstva vo veci školskej zrelosti Vášho dieťaťa a otázok pred zápisom detí do základnej školy môžete uskutočniť s pani psychologičkou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach PhDr. Martinou Šályovou, prípadne so školskou psychologičkou Mgr. Silviou Tirkovou

     • Zápis do Základnej školy

      Gemerská 2 Košice

      Vážení rodičia, Základná škola Gemerská 2, Košice každoročne organizuje Deň otvorených dverí. Keďže súčasná situácia nedovoľuje návštevu našich "prípravkárov" - budúcich prváčikov a Vás do priestorov školy, vedenie školy pripravilo online DOD, aby aspoň takou formou priblížili dianie na tejto škole

     • Zápis do Materskej školy

      Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Turgenevova 7, Košice v školskom roku 2021/2022 bude v kancelárii riaditeľa materskej školy Turgenevova 7, Košice nasledovne:

      Dňa: 03.05. 2021 v čase od 07.00 do 11.30 hod.

      04.05. 2021 v čase od 07.00 do 11.30 hod.